ابوالفرج رونی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|جشن فرخنده فروردین است|روز بازار گل و نسرین است}}
{{ب|آب،چون آتش عود افروز است|باد، چون خاک عبیر آگین است}}
{{ب|باغ پیراسته گلزار [[بهشت]]|گلبن آراسته حورالعین است}}
{{ب|برج ثور است مگر شاخ سمن|که گلشن را شَبَه و پروین است}}
{{ب|گرد بستان ز فروغ لاله|گلبن آراسته حورالعین است}}
----
{{شعر}}
{{ب|بر هر که نشانی از [[هنر]] است|با محنت و رنج،همنشین است}}
{{ب|آزاده همیشه خود بر این بود|تا کینه ی گنبد برین است...}}
{{پایان شعر}}
۳٬۶۰۷

ویرایش