ابوالفرج رونی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
----
{{شعر}}
{{ب|بر هر که نشانی از [[هنر]] است|با محنت و رنج،همنشین است}}
{{ب|آزاده همیشه خود بر این بود|تا کینه ی گنبد برین است...}}
{{پایان شعر}}
----
{{شعر}}
{{ب|چو است که [[عشق]] از دل و تن خیزد|زو بر دل و تن،هَزار شیون خیزد}}
{{ب|آری بخورد زنگ همی آهن را|هرچند که زنگ هم ز آهن خیزد}}
{{پایان شعر}}
۳٬۶۰۷

ویرایش