تفاوت میان نسخه‌های «فرانک تایگر»

بدون خلاصه ویرایش
 
[[W: فرانک تایگر|فرانک تایگر]]''' ([[W:24 دسامبر|24 دسامبر]]، [[W:1929 (میلادی)|1929]] - [[W:2 می|2 می]] [[W:2011 (میلادی)|2011]])، روزنامه نگار،کاریکاتوریست،طنز،روزنامه نگار،کارتونیست،طنز نویس امریکایی .
 
 
 
== دارای منبع ==
 
*« گوش دادن را بیاموز. شاید فرصت خیلی آهسته در بزند. »
*« اکتشافات نه با پیروی کردن از دستورات ، بلکه اغلب با قدم گذاشتن در راههای ناشناخته حاصل می شوند. »
 
خندیدن با دیگران یکی از لذتهای بزرگ زندگی است . مورد تمسخر دیگران قرار گرفتن یکی از بزرگترین آسیبهای زندگی است. »
 
*«در بزرگراه زندگی بیشتر مواقع ما خوشبختی را در بیرون از پنجره سمت چپ ماشین می بینیم. »
 
سر مستی خطرناک ، ناشی از قدرت بی حد و حصر می شو د شود. »
 
اگر کارت را دوست بداری هرروز برا یت تعطیلات است. »
 
*«امروز می تواند شروع هفته ی فوق العاده ای برایت باشد. »
 
*«حرف زیاد زده می شود ، گفتنیشود،گفتنی کم است!»
 
* مهمترین کار برای حل یک مساله شروع کردن آن است.»
 
* « انجام دادن آنچه که دوست داری آزادی است، دوست داشتن آنچه که انجام می دهی شادمانی است.»
 
*« اگر نمی توانی باری از دوش کسی برداری ،او را به حال خود مگذار،زیرا دست کم می توانی بارش را سبک گردانی.»
 
 
 
 
== منبع ==
 
<small><small>''ThisThese biographical sketchquotes is based on recollections from Frank's family, as well as an</small> article written by former Times Senior Editor '''Arnie Ropeik''' for the Greenwood House newsletter</small>
 
{{ ناتمام }}
 
[[رده: رو زنامه نگاران اهل آمریکا |تایگر، فرانک]]
[[رده:طنز پردازان اهل آمریکا |تایگر، فرانک]]
[[رده:کاریکاتوریستهایکارتونیستهای اهل آمریکا| تایگر، فرانک]]
۱۱۶

ویرایش