لودویگ ویتگنشتاین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
*« تنها بگذار طبیعت سخن بگوید و فرای طبیعت تنها تنها یک امر برتر برشناس ، ولی نه آنی را که دیگران هم می توانند بیندیشند.»
*« دین می گوید : « این کار را بکن ! اینطور فکر کن ! و قادر به مستدل ساختن ساختن آن نیست و اگر هم در این کار بکوشد، ایجاد دافعه خواهد کرد، زیرا به ازای هر دلیلی که پیش می نهد. ضد دلیلی منطقی و قانع کننده وجود دارد، متقاعد کننده گفتن این است که : اینطور فکر کن ! هر چقدر هم عجیب به نظر برسد.» ص 65
*« هیچ چیز به اندازه ی خود را فریب ندادن دشوار نیست.» ص 74
*« می توان گفت : نبوغ شجاعت موجود در استعداد است.» ص 80
*« باور داشتن یعنی در سیطره ی یک اقتدار قرار گرفتن. اگر خود را زیر سیطره اش قرار داده باشی ، لاجرم نمی توانی بی آن که در برابرش شوریده باشی ، به پرسش اش بگیری و از نو ،باور پذیرش بیابی.» ص 94
*« بزرگی یا کوچکی یک اثر بسته به جایی است که آفریننده اش ایستاده است.» ص 101
*« وقتی تاب آوردن '''[[w:زندگی| زندگی]]''' دشوارمی شود، آدم به دگرگونی وضع می اندیشد ولی مهم ترین و موثرترین دگرگونی، یعنی دگرگونی در دیدگاه خودمان ، به ندرت به فکرمان می رسد و به سختی می توانیم تصمیم به این کار بگیریم.» ص 107
*« ذوق تنظیم می کند، زادن کار او نیست.ذوق پذیرفتنی میکند.» ص 119
*« شهرت طلبی و بلند پروازی مرگ اندیشه است.» ص 150
۱۱۶

ویرایش