خوشبختی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: زیباسازی)
* [[ورایدن]]: خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می شمارد و به خود می گوید من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.
 
*[[هوراس]]: در میان امواج در جاده های پر فراز و نشیب و در دریاها به دنبال خوشبختی می دویم، در حالی که خوشبختی در اینجاست.
 
* [[بتهوون]]: دوری از مردم شریر دریچه سعادت و نیک بختی است.
۱۱۶

ویرایش