دوایت آیزنهاور: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
*« جزو کسا نی نبا ش که [[کتاب]] می سوزانند. فکر نکن که می توانی اشتباهات را با از بین بردن مدارکی که دا ل بر وجود آنهاست ، پنهان کنی.»
 
<small>"سخنرانی در کالج دارتمونت "</small>
 
*«[[تاریخ]] انسانهای آزاد،هرگز بوسیله شانس نه،بلکه باانتخاب،انتخاب خودآنهانوشته شده است.»
 
<small>"سخنرانی در پیتزبورگ "</small>
 
 
۱۱۶

ویرایش