آبراهام مزلو: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
== بدون منبع ==
* «کنار آمدن با دنیای درونی خویش، به همان اندازه دارای اهمیت است که لمس واقعیت های اجتماعی!»
 
* «بی ترديد، آدمي با دوستی كه مورد ستايش است و همه او را درک می كنند، بهتر می تواند ارتباط برقرار كند، تا دشمنی ترسو، خشمگين و اسرارآميز.»
 
۱۱

ویرایش