آبراهام مزلو: تفاوت بین نسخه‌ها

۲٬۶۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: [http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88 <big>آبراهام مازلو</big>] (۱ آوریل ۱۹۰۸ - ۸ ژ...)
 
[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88 <big>آبراهام مازلو</big>] (۱ آوریل ۱۹۰۸ - ۸ ژوئن ۱۹۷۰) روانشناس انسان‌گرای آمریکایی می‌باشد. مزلو به عنوان پدر روانشناسی انسان گرا شناخته می‌شود.
 
 
== بدون منبع ==
* «بی ترديد، آدمي با دوستی كه مورد ستايش است و همه او را درک می كنند، بهتر می تواند ارتباط برقرار كند، تا دشمنی ترسو، خشمگين و اسرارآميز.»
 
* «پدر و مادر نمی توانند از فرزندان خود چيزی بسازند و اين بچه‌ها هستند كه خويشتن را می سازند.»
 
* «آموزش و پرورشی كه هويت راستين آدمی را بارز نسازد، بی ثمر است.»
 
* «رشد يافته‌ترين افراد، كسانی هستند كه بيشتر بتوانند به شادمانی و شوخ‌طبعی بپردازند.»
 
* «در فرآيند پيچيده‌ی از بين بردن يک دشواری، داشتن يک ايده، تنها، آغاز كار است.»
 
* «آموزش و پرورش برای اين هدف است كه ياد بگيريم چگونه رشد كنيم، بياموزيم در چه راستايی رشد كنيم، بياموزيم چه چيزی خوب و چه چيزی بد است، چه چيزی پسنديده و چه چيزی ناپسند است، ياد بگيريم چه چيزی را برگزينيم و كدام را برنگزينيم.»
 
* «هدف نهايی يادگيری در كلاس، خشنودی آموزگار است.»
 
* «يادگيری مي‌تواند در سراسر زندگی انجام پذيرد.»
 
* «دست يافتن به خويشتن خود سبب مي‌شود كه آدمی، پاک و راستگو باشد. به اين چَم كه بگذارد رفتار و گفتارش، بيان خود به خودی احساسات درونش باشد.»
 
* «اگر آدمی از شغل‌ خود خرسند نباشد، يكي از مهم‌ترين راه های دستيابی به خويشتن را گم كرده است.»
 
* «مدارس بايد به بچه‌ها كمک كند تا آنها نگريستن به درون خويشتن را ياد بگيرند و از اين دانش نسبت به خويشتن، يكسری ارزش‌ها را كسب كنند.»
 
* «مشكل اين است كه انسان، تنها موجودی است كه می بيند انسان بودن دشوار است.»
 
* «كشف انسانيت آدمی در سطحی گسترده، مستلزم كشف خويشتن آدمی است»
 
* «بادگيری اين كه چگونه انسان كامل باشيم و به كلی انسان شويم، مستلزم تلاشی است كه همزمان برای كشف انسانيت و كشف خويشتن بايد انجام گيرد.»
۱۱

ویرایش