باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''[[W:ابن سینا|ابن سینا]]''' ([[W:۹۸۰|۹۸۰]] - [[W:۱۰۳۷|۱۰۳۷ خورشیدیمیلادی]])، دانشمند، فیلسوف و پزشک ایرانی.
 
 
کاربر گمنام