تفاوت میان نسخه‌های «نوال سعداوی»

صفحهٔ جدید: نوال سعداوی پزشک ، ناقدِ ادبی ، نویسنده مصری متولد 1930 است. == گفتاوردها == * « سیگار ...
(صفحهٔ جدید: نوال سعداوی پزشک ، ناقدِ ادبی ، نویسنده مصری متولد 1930 است. == گفتاوردها == * « سیگار ...)
(بدون تفاوت)
۳۹٬۷۴۷

ویرایش