باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== س ==
سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کن
 
== ش ==
کاربر گمنام