ضرب‌المثل‌های صربستانی: تفاوت میان نسخه‌ها

== П ==
* {{چپ‌چین}} «Пас који лаје не уједа.» {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «سگی که پارسواق می‏کندواق ٬می‏کند٬ گاز نمی‏گیرد.»
** مترادف فارسی: ''«فقط هارت و پورته»''
* {{چپ‌چین}} «Правити од комарца магарца.» {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «اول بپر ٬ بعد بگو هاپ.»
** مترادف فارسی: ''«اول به آب برس بعد لباسهایت را در بیار»''
 
 
== Р ==
کاربر ناشناس