ضرب‌المثل‌های صربستانی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== Р ==
* {{چپ‌چین}} «Ругала се шерпа лонцу, широка му уста.» {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «ماهی تابه به دیگ می‏گوید دهانت گشاد است.»
** مترادف فارسی: ''«دیگ به دیگ می‏گوید روت سیاه»''
* {{چپ‌چین}} «Ругала се шерпа лонцу, широка му уста.» {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «ماهی تابه به دیگ می‏گوید دهانت گشاد است.»
** مترادف فارسی: ''«دیگ به دیگ می‏گوید روت سیاه»''
 
 
== Т ==
کاربر ناشناس