ضرب‌المثل‌های صربستانی: تفاوت میان نسخه‌ها

* ترجمه: «کسی که برای کسی دام پهن می‏کند ٬ خودش در آن گرفتار می‏شود.»
** مترادف فارسی: ''«از هر دست بدی از همان دست می‏گیری»''
** مترادف فارسی: ''«چاهکن همیشه ته چاه است.»''
* {{چپ‌چین}} «Ко рано рани, две среће граби.» {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «کسی که زود از خواب بلند می‏شود ٬ دوبرابر خوش‏شانس است.»
* ترجمه: «یک نفر می‏تواند دوبرابر دریافت کند.»
** مترادف فارسی: ''«کنایه از اینکه یک فرد زرنگ می‏تواند دو برابر یک فرد عادی درآمد داشته باشد»''
 
 
== Л ==
کاربر ناشناس