ضرب‌المثل‌های صربستانی: تفاوت میان نسخه‌ها

** مترادف فارسی: ''«تا تنور داغ است ٬ نان را بچسبان.»''
* {{چپ‌چین}} «Где je много бабица, килава cу деца.» {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «وقتی تعداد قابله‏هاقابله ‏ها زیاد استاست٬ ٬بچه‏ بچه‏هاها ضعیف می‏شوند.»
** مترادف فارسی: ''«آشپز که دوتا شد آش یا شور می‏شود یا بی‏نمک.»''
* {{چپ‌چین}} «Где ти много обећавају, малу торбу понеси.» {{پایان چپ‌چین}}
کاربر ناشناس