نرم‌افزار آزاد: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحهٔ جدید: '''نرم‌افزار آزاد''' نرم‌افزاری است که بدون هیچ محدودیتی بتوان از آن استفاده کرد، کد مبدأ آن را م...
(صفحهٔ جدید: '''نرم‌افزار آزاد''' نرم‌افزاری است که بدون هیچ محدودیتی بتوان از آن استفاده کرد، کد مبدأ آن را م...)
(بدون تفاوت)
۶۶۷

ویرایش