باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏با منبع: (درپایینتر یکبار آمده)
 
 
*«اگر صاحب چیزی هستید، بدین معناست که باید آن را با دیگران قسمت کنید.»{{-}} «شما نباید در حضور دوستانتان یا کودکانی که از سازمان‌های خیریه به خانه‌ی ما می‌آیند، واژه‌ی مالکیت "من" را درباره‌ی وسایل و اسباب بازی‌هایتان به کار ببرید»
** قسمتی از نصیحت‌های مایکل جکسون به فرزندانش
 
کاربر گمنام