شاهین نجفی: تفاوت بین نسخه‌ها

۵۹۸ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
جز
 
 
* جواب هر مشت تو يه مشت ترانس <br /> ببينببین مشت بيشتر اثر ميکنه يا ترانم <br /> وقتيوقتی شعراموشعرام خونه می‌کنممی‌کنن تو موبايلمموبايلا <br /> تدريس می‌شن حرفام واسه بچه‌ها <br /> وقتی شعرامو ميخونن جا کتاب دینی <br /> ديگه سخته واسه اين جماعت قصه بگی
** از شعر ''هک''
 
 
* بو گفتم کی تر تنم تترج تر کنم (گفتم که می‌تونم با شدت و با سرعت بترکونمت) <br /> لرزنم تی کونه لقه هه هه خنم (کون لقت، میلرزونمت و ها ها می‌خونم) <br /> دنم سوزی فیوجی پیچی می حوکم قتله (می‌دونم می‌سوزی و می‌پیچی حکم قتلم) <br /> اگه بیمیرم می شعر و صدا منه پس منم (اما اگر بمیرم هم شعر و صدام می‌مونه پس من می‌مونم)
* نگفتمت نرو گلایول این زمین به قدر یک کفن کفاف ریشه نمی‌دهد <br /> نگفتمت که جز بوی چرک چاک سینه‌های خالی از قلب در فضا نمی‌دمد <br /> نگفتمت که این جماعت جریده با خط و رد وحشی نگاهت غریبه‌اند <br /> نگفتمت که جای بوسه آلتی کریه بر دهان سرخ آتشت می‌نهند
** از شعر "هک" گیلکی - فارسی
** از شعر ''نگفتمت نرو''، آلبوم [[W:هیچ هیچ هیچ (آلبوم)|هیچ هیچ هیچ]]
 
 
* ولی تو خر نمی‌شوی ولی تو کر نمی‌شوی <br /> تو نبض و حلق خلق هر ترانه‌ای <br /> که بر باد بر دار می‌شود
** از شعر ''نگفتمت نرو''
 
 
* نگفتمت نرو گلایول این زمین به قدر یک کفن کفاف ریشه نمی‌دهد <br /> نگفتمت که جز بوی چرک چاک سینه‌های خالی از قلب در فضا نمی‌دمد <br /> نگفتمت که این جماعت جریده با خط و رد وحشی نگاهت غریبه‌اند <br /> نگفتمت که جای بوسه آلتی کریه بر دهان سرخ آتشت می‌نهند
** از شعر ''نگفتمت نرو''، آلبوم [[W:هیچ هیچ هیچ (آلبوم)|هیچ هیچ هیچ]]
 
 
۴۵

ویرایش