آمبروز بیرس: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
* '''سپیده‌دم''' : (اسم). زمانی‌که انسان منطقی به رختخواب می‌رود.
* '''پوزش خواستن''' : (فعل). پایه‌ریزی برای اهانت‌های بعدی.
* '''عشق''' : (اسم). نوعی جنون موقت که با ازدواج یا خارج کردن بیمار از شرایطی که تحت آن به این نارسایی دچار شده است، درمان می‌گردد. این بیماری در میان طوایفی متمدن که تحت شرایط مصنوعی زندگی می‌کنند شایع است و اقوام وحشی و بربر که هوای خالص تنفس می‌کنند و غذای ساده می‌خورند در برابر آثار مخرب آن مصون هستند. این بیماری بعضی مواقع کشنده است، اما این خطر جانی اغلب پزشک را تهدید می‌کند و نه بیمار.
 
== منسوب ==
۱۹۳

ویرایش