زبان انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
** ماتیو آرنولد
* «انگلیسی‌ها در بند زبان خود نیستند و حرف زدن به این زبان را به فرزندان خود نمی‌آموزند. آن‌ها انگلیسی را چنان نفرت انگیز تکلم می‌کنند که هیچ کس سر از این زبان در نمی‌آورد.ممکن نیست یک انگلیسی دهان باز کند و انگلیسی دیگری را از خود بیزار نکند.»
** '''''[جورج برنارد شاو]'''''
** '''''متن پررنگ و مورب'''''[[جورج برنارد شاو]]
* «بریتانیا و آمریکا دو کشورند که با یک زبان مشترک-انگلیسی-از هم جدا شده‌اند.»
** [[جورج برنارد شاو]]
کاربر ناشناس