عبدالکریم سروش: تفاوت میان نسخه‌ها

(دكتر سروش از سكولارهاي ديكتاتور مي گويد)
<ref>http://eshaarat.blogspot.com/2011/04/blog-post_19.html</ref>
 
 
===
<sup>
==
== '''دكتر سروش از سكولارهاي ديكتاتور مي گويد''' ==
==
</sup>
سکولارها حق دارند حرف بزنند ؟ دینداران حق ندارند؟ شما تحت عنوان سکولار حاضری نظرت را بگویی ولی تحت عنوان دیندار حق ندارید ؟
کاربر ناشناس