ورود آقایان ممنوع: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
<hr width="50%"/>
:'''دارابی''': فقط پارسال 15 نفر از دختر های من به مرحله ی دوم ورودی المپیاد رسیدند. بیشتر از تمام مدارس دخترانه کشور. دو نفر المپیادی هم داشتیم که یکیشون مدال نقره ی مجارستان رو آورد. لیلی رشیدی.
:'''جبرلیجبلی''': آهان، بله می شناسم. بازیگر هم هستند.
:'''دارابی''': خیر.
:'''جبرلیجبلی''': چرا دیگه با پدرشون بازی ... توی ... با اون آقاهه که توی خانم برومند بازی می کردن تو زی زی گولو.
 
<hr width="50%"/>
۲۰

ویرایش