مایکل جکسون: تفاوت بین نسخه‌ها

 
==متن اشعار==
;''[[w:خطرناک (آلبوم)|خطرناک]]'' (۱۹۹۱)
* در تاریک‌ترین ساعت‌ها{{-}}در ژرف‌ترین نومیدی‌ها{{-}}آیا همچنان اهمیت خواهی‌داد؟{{-}}آیا با من خواهی‌ماند؟{{-}}و در سختی‌ها و درمانگی‌هایم{{-}}در تردیدها و شکست‌هایم{{-}}در تندی‌هایم{{-}}در آشفتگی‌هایم{{-}}در ترس‌ها و اقرارهایم{{-}}در دلتنگی‌ها و رنج‌هایم{{-}}در شادمانی‌ها و سوگ‌هایم{{-}}و در امید فردایی بهتر{{-}}هرگز تنهایت نخواهم گذاشت{{-}}چرا که تو همیشه در قلبم هستی{{-}}
** «[[w:آیا آنجا خواهی بود|آیا آنجا خواهی بود]]»
 
;''[[w:شکست‌ناپذیر (آلبوم)|شکست‌ناپذیر]]'' (۲۰۰۱)
* بی‌کلام [هستم]{{-}} بی‌کلام{{-}} برای بیان آن حالتی که تو مرا احساس می‌کنی{{-}} گرچه با تو هستم اما از تو دورم{{-}} و این‌ها ابداً به طرفداری از واقعیت نیست.
** «[[w:بی‌کلام|بی‌کلام]]»
 
==کتاب رقصاندن رویا==
==درباره او==
۲۵

ویرایش