نیشابور: تفاوت بین نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 39105 ویژه:Contributions/Sonia Sevilla (بحث کاربر:Sonia Sevilla) سال چاپ کتاب و شابک آن‌را ذکر کنید.
جز (خنثی‌سازی ویرایش 38693 ویژه:Contributions/Faramarz (بحث کاربر:Faramarz))
(خنثی‌سازی ویرایش 39105 ویژه:Contributions/Sonia Sevilla (بحث کاربر:Sonia Sevilla) سال چاپ کتاب و شابک آن‌را ذکر کنید.)
**''[[ناصر خسرو]]''
 
 
*« بهترین شهرهای خراسان،نیشابور است. »
**منسوب''[[محمد بن عبدالله]]''،''برگرفته از کتاب تاریخ نیشابور نوشته حاکم نیشابوری در قرن چهارم قمری''
 
 
*« نیک شهری است نیشابور. »
**منسوب''[[محمد بن عبدالله]]''،''برگرفته از کتاب تاریخ نیشابور نوشته حاکم نیشابوری در قرن چهارم قمری''
 
*«شهري را گرفته ام كه مردان ان جنگجو،گِل آن خوردني، بوته ي آن ريواس و سنگ هاي آن فيروزه است.»
۳۱

ویرایش