فردوسی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
* «چو نیکی کنی نیک آید برت// بدی را بدی باشد اندر خورت»
 
* «در آز باشد دل سفله مرد// بر سفلگان تا توانی مگرد»
* «چه با رنج باشی چه با تاج و تخت// بباید ببستن به فریاد رخت»
 
* «درختی که تلخ است وی را سرشت// گرش برنشانی به باغ بهشت// ور از جوی خلدش به هنگام آب// به بیخ، [[عسل|انگبین]] ریزی و شهد ناب// سرانجام گوهر به [[‌کار]] آورد// همان میوهٔ تلخ بار آورد»
۴

ویرایش