حجت بن الحسن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{الگو:دادان شیعه}}
'''محمد بن حسن المهدی''' ''(یا حجت بن حسن)'' (۲۵۵ هجری) امام دوازدهم شیعیان و فرزند حسن بن علی (حسن عسکری) و نرجس است. به باور شیعیان دوازده امامی وی در شهر سامرا متولد شده و در ۵ سالگی به امامت رسیده‌است. آنان عقیده دارند که او دو غیبت دارد، غیبت صغری (کوتاه) حدود هفتاد سال و غیبت کبری که هنوز ادامه دارد. بر اساس باور شیعیان، امام دوازدهم شیعیان منجی عالم است و پس از ظهور جهان را پر از عدل و داد می‌کند و او آخرین امام (دوازدهمین امام) است.ولی اقاغربت دارندبه خاطرما؛وماهم، بی خیالخیال، زندگیمان راادامه میدهیم...خاک برسرماشودکه ابرویشآبرُویَش رانزدسنّیرانزدسُنّی هابرده ایم،خاک...
 
== دارای منبع ==
کاربر ناشناس