باز کردن منو اصلی

تغییرات

* «اساس تمدن تقوا و ریاضت است.»
 
* «اگر برکه‌ای پر کنند از گلاب// [[سگ|سگی]] در وی افتاد کند منجلاب».سعدی
 
* «اگر در جهان [[اصفهان|اصفهانی]] نبود// خدای جهان را جهانی نبود»
۱۳

ویرایش