آشنایی با مادر: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز
[[رده:نمایش‌های تلویزیونی]]
 
 
[[cs:How I Met Your Mother]]
[[de:How I Met Your Mother]]
[[csen:How I Met Your Mother]]
[[es:Como conocí a vuestra madre]]
[[gl:How I Met Your Mother]]
[[it:EHow allaI Met Your Mother - Alla fine arriva mamma!]]
[[pl:Jak poznałem waszą matkę]]
۱۹۴

ویرایش