مایکل جکسون: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
===با منبع===
 
* «اگر با این احساس که دیگران عاشق شما هستند به دنیا بیایید و با همین احساس دنیا را ترک کنید، با هر اتفاق ناخوشایندی که دربین زندگی‌تاناین دو زمان برایتان اتفاق بیافتد کنار خواهید آمد.»
** کتاب ''[[w:رقصاندن رویا|رقصاندن رویا]]'' (۱۹۹۲)
 
۲۵

ویرایش