مایکل جکسون: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
* «اگر با این احساس که دیگران عاشق شما هستند به دنیا بیایید و با همین احساس دنیا را ترک کنید، با هر اتفاق ناخوشایندی که در زندگی‌تان اتفاق بیافتد کنار خواهید آمد.»
** کتاب ''[[w:رقصاندن رویا|رقصاندن رویا]]'' (۱۹۹۲)،
 
*«مردم فکر می کنند که مرا می شناسند. ولی واقعا نمی شناسند. برای همین است که چیزهای اشتباهی درباره‌ی من می‌نویسند. در حقیقت من تنها ترین انسان روی زمین هستم، گاهیمن خیلی اوقاتخیلی گریه می کنم ،برایبرای اینکه این آزار دهنده است،است. اگر رو راست باشم باید بگویم بودن به جای من آزار دهنده است.» من خیلی نگران کودکان هستم، تمام کودکانم در کل جهان، به خاطر آن‌ها زنده هستم.
** دست نوشته‌های جکسون که در People منتشر شد. (۱۲ اکتبر ۱۹۸۷)
 
===بدون منبع===
 
*«از بالای صحنه نگاه می کنی و تا جایی که چشم کار می کنه مردم رو می بینی احساس خیلی خوبیه اما با رنج بسیاری همراهه، با رنج بسیار.»
 
*«مردم فکر می کنند که مرا می شناسند. واقعا نمی شناسند. در حقیقت من تنها ترین انسان روی زمین هستم، گاهی اوقات گریه می کنم ،برای اینکه آزار دهنده است، اگر رو راست باشم باید بگویم بودن به جای من آزار دهنده است.»
 
*«هر جای دنیا که می روم درحال فرار کردن و مخفی شدن هستم... نمی توانم در پارک قدم بزنم. نمی توانم به خرید بروم... مجبورم که در یک اتاق مخفی شوم. احساس می کنم که در زندان هستم.»
۲۵

ویرایش