شعارهای انقلاب ۲۰۱۱ مصر: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ویکی سازی
جز
جز (ویکی سازی)
'''[[w:اعتراضات سراسری در مصر (۲۰۱۱)‏|شعارهای مردم مصر درعلیهعلیه مبارک و اعتراض به حکومت او(۲۰۱۱)‏]].'''
==شعارها==
*ما مبارک را نمي‌خواهيم.
۹۵۳

ویرایش