توبه: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۱۱ بایت حذف‌شده ،  ۹ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''توبه'''توبه''(واژه درای است لغتعربی به معنای رجوع و بازگشت)'' استدر . اصطلاح دینیدین اسلام بازیعنی گشت واقعیبازگشت انسان گناه کارگناهکار از مسیر اشتباه بههمراه سویبا خداوندتغییرات استدر ،رفتار بهوافکار گونه.توبه ایدر کهدین بااسلام اینبرای برگشتانسان تمامگناهکار چیزهاییواجب کهاست بهو او منسوب است ، تغییر اساسی خواهد کرد .شخص گناهکار در این حالت باید توبه و ''استغفار'' کند.
==در قرآن==
*« و پروردگار بی نیاز شما صاحب رحمتی بسیار عام گستر است.»
۹۵۳

ویرایش