توبه: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: ==درقرآن== *«و پروردگار بی نیاز شما صاحب رحمتی بسیار عام گستر است.» **''سوره انعام آیه 133'' *«و پروردگا...)
 
جز
*''*سوره نساء آیه 110''
*اوست خداوندی که قبول می کند توبه را از بندگان خود و در می گذرد از بدیهای ایشان هر قدر که بد کرده باشند و می داند آنچه را که می کنید در پنهان و آشکار.
می کنید در پنهان و آشکار.
** ''سوره شوری آیه 25''
*و آن کسانی که عملهای بد کردند و توبه نمودند بعد از اعمال زشت خود البته پروردگار تو آمرزنده مهربان است و توبه ایشان را قبول نماید.
نماید.
**''سوره اعراف آیه 153''
 
 
*خدا هر که را که با نیت پاک به درگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید.
**''سوره اسراء آیه 25''
 
*ای کسانی که ایمان آوردید، به سوی خدا توبه کنید توبه ای نصوح امید است که او بپوشاند گناهان شما را و شما را وارد باغهائی در بهشت کند که در زیر آن نهرهای زیبا جاری است.
کند که در زیر آن نهرهای زیبا جاری است.
**''سوره تحریم آیه 8''
*پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و مال خود را پاک کردند همانا خدا را آمرزنده و مهربان می یابند.
**''سوره توبه آیه 5''
 
*کسانی که به اعمال زشت تمام عمر اشتغال ورزند تا آنگاه که مشاهده مرگ نمایند و در آن ساعت پشیمان شوند و گویند اکنون توبه کردیم توبه چنین کسی پذیرفته نخواهد شد.
توبه چنین کسی پذیرفته نخواهد شد.
**''سوره نساء آیه 18''
==پیوند به بیرون==
۹۵۳

ویرایش