باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
+{{ناتمام}}
* "کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند."
 
 
{{ناتمام}}