آقامحمدخان قاجار: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
+{{ناتمام}}
جز
جز (+{{ناتمام}})
'''[[W:آقا محمدخان قاجار|آقا محمدخان قاجار]]'''، بنیانگذار سلسله قاجار
*اگر می‌خواهی در ایران به راحتی سلطنت کنی سعی کن تا مردم گرسنه و بی‌سواد باشند.
 
 
{{ناتمام}}