ضربالمثلهای لاتین: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: زیباسازی
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
جز (ربات: زیباسازی)
بىبی خبرىخبری ,، خوش خبرىخبری
No news is Best news
 
شتر دیدى , ندیدى
You see nothing,nothing، You hear nothing
 
عجله کار شیطان است
 
نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار
Out with the old,inold،in with the new
 
هر فرازى را نشیبى است
 
هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد
Nothing venture ,، nothing have
 
همه کاره و هیچکاره
 
آدم عجول کار را دوباره میکنه
Hasty work,work، Double work
 
آدم دانا به نشتر نزند مشت
 
کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,dodone،do it yourself
 
آب رفته به جوى باز نمى گردد
 
کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,dodone،do it yourself
 
آب رفته به جوى باز نمى گردد
۱٬۳۴۱

ویرایش