سیل پاکستان (۲۰۱۰): تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ربات: زیباسازی
جز (ربات: زیباسازی)
وقوع سیل در پاکستان در مرداد ۱۳۸۹ به عنوان فوری ترین مسئله ی مسلمانان و فاجعه ی انسانی شناخته شد.
----
* بنده مبلغ 50۵۰ هزار دلار به مردم سیل‌زده پاكستانپاکستان كمكکمک می‌كنممی‌کنم و سفارش می‌كنممی‌کنم تا مردم نیز بخشی از وجوهات شرعی خود را به این كارکار اختصاص دهند.
** ''[[ناصر مکارم شیرازی]]''
* این اتفاق یكیک فاجعه عظیم است و بنده نیز از این موضوع بسیار متأسفم. بنده شب و روز متوالی به فكرفکر مردم پاكستانپاکستان بوده و این سیل‌زدگان از فكرمفکرم بیرون نمی‌روند.
** ''[[ناصر مکارم شیرازی]]''
* ما در راستای کمک به سیل زدگان پاکستان به مقلدان اجازه می‌دهیم تا یک سوم سهم امام را به آنها اختصاص دهند، همچنین امیدواریم دولت جمهوری اسلامی هم اقدامات موثری انجام دهد.
** ''[[ناصر مکارم شیرازی]]''
* ملت و دولت ایران، دیگر ملتها و دولتهای اسلامی، مجامع اسلامی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و آحاد مسلمانان در هر نقطه جهان با همه توان به کمک ملت و دولت پاکستان بشتابند و نیازهای مختلف آسیب دیدگان از سیل پاکستان را تأمین کنند.
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''
* مسئله سیل پاکستان فوری ترین مسئله جهان اسلام است ... ابعاد بسیار سنگین و مصیبت بار این سیل ویرانگر، از درد و رنج ملت مسلمان پاکستان ابراز تألم و رنج می کنم و آحاد مسلمانان جهان را به یاری ملت مؤمن و مصیبت زده پاکستان فرامی خوانم.
** ''[[سید علی خامنه‌ای]]''
* میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند و من شاهد صحنه‌های "تکان‌دهنده" ویرانی بوده ام. "بسیاری از افراد خانواده و دوستان‌شان را از دست داده‌اند. تعداد بسیار بیشتری نگرانند که کودکان و عزیزان‌شان در این شرایط زنده نمانند."
** ''دبیرکل سازمان ملل،‌ بان کی- مون که روز یکشنبه 15۱۵ اوت 2010از۲۰۱۰از پاکستان دیدار کرد''
* مردم پاكستانپاکستان در محاصره آب هستند و انتظار است تا به آنها كمكکمک كردهکرده و به ايناین فاجعه بحرانيبحرانی پايانپایان داده شود. مردم پاكستانپاکستان به همه چيزچیز نيازنیاز دارند و در وضعيتيوضعیتی بسياربسیار نامناسب زندگيزندگی مي‌كنندمی‌کنند. سخن مراجع و علما بسياربسیار تأثيرگذارتأثیرگذار است و آنها مي‌توانندمی‌توانند با سخنان خود مردم را به كمك‌کمک‌ كردنکردن تشويقتشویق كنندکنند.
** ''محمدبخش عباسی سفیر پاکستان در ایران''
{{ویکی‌پدیا}}
 
[[رده:موضوع‌ها]]
۱٬۳۴۱

ویرایش