سهیل پسر عمرو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: زیباسازی
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: زیباسازی)
* شما آخرین کسانی بودین که اسلام آوردید، پس اولین کسانی نباشید که از اسلام برمیگردید. آیا در شر اول از همه هستید و در خیر آخرِ همه؟ ''بعد سه بار گفت:'' لا اله الا الله. کسی که غیر از این بگوید گردنش را میزنیم.
** '' خطاب به مردم مکه پس از وفات حضرت محمد، هنگامی که جاهلیت تلاش برای بازگشت داشت''
* من به محمد قول داده ام که حرفی، کاری علیه اش انجام ندهم.
** ''پس از آن که محمد در [[w:غزوه بدر]] او را از اسارت آزاد کرد''
* گمان خیر داریم؛ برادری بزرگوار و پسر برادری بزرگوار هستید.
** ''پس از [[w:فتح مکه]]''.
----
در ماجرای صلح حدیبیه ،قریش سهیل بن عمرو را برای انعقاد صلح نامه می فرستند.پیامبر اسلام به علی بن ابی طالب می گوید:بنویس به نام خدای بخشنده مهربان(بسم الله الرحمن الرحیم)،سهیل می گوید:
* این خدا را نمی شناسم.پس بنویس به نام خدا .
در ادامه پیامبر اسلام به علی بن ابی طالب می گوید بنویس این چیزی است که محمد پیامبر خدا با سهیل پسر عمرو صلح می کند.پس سهیل می گوید:
* اگر گواهىگواهی مىمی دادم كهکه پيامبرپیامبر خدايیخدایی ,، با تو جنگ نمىنمی كردم؟وکردم؟و یا تو را از زيارتزیارت خانة خدا منع نمي‌كرديمنمی‌کردیم
* ای علی بنويسبنویس : ايناین چيزىچیزی است كهکه [[محمد بن عبدالله]] با [[سهیل پسر عمرو]] بـر آن قرار صلح منعقد ساخت ,، توافق كردندکردند كهکه ده سال جنگ در ميانمیان مردم موقوف باشد و مردم در ايـنایـن ده سـال در امـان باشند و دست از يكديگریکدیگر بدارند. و هركسهرکس از اصحاب محمد براىبرای حج يایا عـمره يایا تجارت به مكهمکه رود,رود، جان ومالش در امان باشد و هر كسکس از قريشقریش در رفتن به مصر يایا [[شام]] از مدينهمدینه عبور كندکند جان ومالش در امان باشد و هر كسکس از قريشقریش بدون اذن ولىولی خود نزد مـحـمـد بـرود او رابـه ايـشـانایـشـان بـازگرداند,بـازگرداند، و هركسهرکس از همراهان محمد نزد قريشقریش رود او را بدو بازنگردانند...ديـگـردیـگـر آن كهکه امسال از نزد ما بازگردىبازگردی و وارد مكهمکه نشوىنشوی ,، در سال آيندهآینده ما از مكهمکه بيرونبیرون خواهيمخواهیم رفـت تا با اصحاب خود به شهر درآيىدرآیی و سه روز در مكهمکه اقامت كنىکنی ,مشروط،مشروط بر ايناین كهکه جز شمشيرشمشیر در نيامنیام ,، سلاحىسلاحی همراه نداشته باشيدباشید
== درباره او ==
* ای عُمر، او را بگذار برود. روزی خواهد آمد که چشمانت روشن میکند.
** حضرت [[محمد بن عبدالله]] خطاب به عُمر بن خطاب
*كسى كهکسی که از شما با سهيلسهیل روبرو مى‏شودمی‏شود بايدباید به طرف وىوی تيزتیز نگاه نكند،نکند، و او بايدباید خارج شود، به جانم سوگند، سهيلسهیل از عقل و شرف برخوردار است، و شخصىشخصی مثل وىوی از اسلام بىبی خبر نمانده است، اما گذاشتن هر چيزىچیزی در مقابل قدرت الهىالهی بىبی فايدهفایده است.
** حضرت [[محمد بن عبدالله]]
{{ویکی‌پدیا}}
 
[[رده:افراد]]
[[رده:عرب‌ها]]
[[رده:اسلام]]
{{ویکی‌پدیا}}
 
[[en:Suhayl ibn Amr]]
۱٬۳۴۱

ویرایش