باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: زیباسازی
* " سرنوشت خودرا با افکار تعیین کنید ."
 
* " علی بخاطر سخت گیریش در اجرای عدالت کشته شد ."
«حساسترین فراز تاریخ ص 257۲۵۷ »
{{ویکیپدیا}}
 
۱٬۳۴۱

ویرایش