باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۸ سال پیش
جز
ربات: زیباسازی
* «کشور [[ایران]] به مثل کشور توران چو تراست//ازچه محروم شد از رافت تو این کشور؟»
 
* «خبرت هست کزین زیر و زبر شوم غزان//نیست یک پی به [[خراسان]] که نشد زیر و زبر..//شاد,شاد، الا به دم مرگ نبینی مردم//بکر,جزبکر،جز در شکم مام نبینی [[دختر]]//[[مسجد جامع]] هر شهر ستورانشان را//پایگاهی شده نه سقف پیدا و نه در..//..خبرت هست که که از هرچه در او چیزی بود//در همه [[ایران]] امروز نمانده ست اثر»
 
== درباره انوری ==
۱٬۳۴۱

ویرایش