باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
 
=== وصیت نامه وحشی بافقی: ===
 
«روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید//همه را مست و خراب از می انگور کنید
۶

ویرایش