وحشی بافقی: تفاوت بین نسخه‌ها

(وصیت نامه وحشی بافقی)
* «نیاید [[کار]]ها بی کارکن راست// اگر چه عمده سعی کارفرماست»
 
وصیت نامه وحشی بافقی
 
وصیت نامه وحشی بافقی:
روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید//همه را مست و خراب از می انگور کنید
 
«روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید//همه را مست و خراب از می انگور کنید
مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید//مست مست از همه جا حال خرابش بدهید
روز مرگم وسط سینه من چاک زنید//اندرون دل من یک قلم تاک زنید
روی قبرم بنویسید وفادار برفت//آن جگر سوخته خسته از این دار برفت»
 
[[کاربر:Sh.Samadiyan|Sh.Samadiyan]] ‏۳ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۲۹ (UTC)
۲

ویرایش