صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

- {{نقل‌قول روز صفحهٔ اصلی}} فعلا کسی نگه دارش نیست تو دوباره فرصت کنم
جز (وضعیت محافظت «صفحهٔ اصلی» را تغییر داد: صفحهٔ پر بازدید ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان)))
(- {{نقل‌قول روز صفحهٔ اصلی}} فعلا کسی نگه دارش نیست تو دوباره فرصت کنم)
<div style="float:right; width:100%">
{{عنوان}}
 
{{نقل‌قول روز صفحهٔ اصلی}}
</div>