میدان نقش جهان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
*« متاسفانه ميدان به اين بزرگي كه بسياري آن را با ميداني در رم مقايسه كرده‌اند، تبديل به يك پارك معمولي شده است. مردم عصرها با چراغ گاز و پتو روي چمنهاي ميدان مي‌نشينند كه منظره خوشايندي براي گردشگران نيست. درحاليكه اين ميدان نبايد به اين وضع تبديل شود. حتي درختهايي در اين ميدان كاشته‌ شده است كه مربوط به مناطق سردسيري است و اگر رشد كنند، از يكسوي ميدان نمي‌توان آنسو را ديد.»
**''حبيب درخشاني''[http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=29869]
*میدان که تمام سیاحان ذکری از آن کرده اند، و شرحی مفصل در کتاب های معروف "پیترو دلاواله"،"تاورنیه"و"شاردن" و چند نفر دیگر هست، موضعی است که هفتصد قدم متعارف از شمال طول و دویست و سی قدم از مشرق به مغرب عرض دارد که تخمینا در پهنا یک بار و در طول یک و نیم بار از باغ عمارت "تریبونات" (Tribunates) پاریس بزرگ تر است. عمارت سلطنتی در سمت مغرب این میدان، تمامی این جهت را گرفته است. در جهت شمال نیز عمارت عالیه مختلفه است. در یکی از آنها ساعتی است بزرگ که شاه عباس آن را از "اورمزد" (هرمز) در هنگامی که استرداد این جزیره را از اهالی پرتکال (پرتغال) کرد، آورده و نصب کرده است. در جانب دیگر نیز ابنیه ی عالیه ای است که در دو رتبه پست تر از عمارت سلطنتی هستند، اما بسیار متناسب و ظریفند.زمانی در این میدان نهری با جدولی به عرض شش قدم بود که در دور اینجا جریان داشت و بیست و پنج قدم از عمارات دور آن بوده است. در کنار این جدول سرتاسر درخت های چنار سایه افکن کاشته بودند که اکنون نه از جدول، و نه از چنار آثاری و علامتی به جای مانده است.
**اولیویه (Olivier)
*اما عمارت سلطنتی مرا چنان به نظر آمد که چنین چیزی در فرنگستان نسیت که نظیر و مماثل آن را توان داشت.
**اولیویه (Olivier)
*میدان شاه بسیار زیبا و منظم و بزرگ است و در هیچ کشوری در دنیا مانند آن را ندیده ام. عالی قاپو؛ کاخ شاهان را در یک طرف با آجر ساخته اند که بسیار زیبا و بلند و باگنجایش است. چون از مدت ها پیش کسی در آنجا سکونت نداشته رو به خرابی رفته است.کمی دورتر در سمت دیگر میدان، مسجد شاه را ساخته اند. این مسجد بزرگ و زیباست و در ورودی زیبای نقره ای و حیاط بزرگی دارد.
**ژان اوتر (Jean Otter) فرستاده ی ویژه ی دربار لویی پانزدهم (پادشاه فرانسه) است که در سال 1738 میلادی به اصفهان سفر کرده است.
 
[[رده:اصفهان]]
[[رده:مکان‌ها]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش