میدان نقش جهان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
----
*این میدان زیباترین میدان دنیاست.
**''شاردن''
*فکر تاریخ کرد راغب و گفت/شد در کعبه در صفاهان باز
**''بر در مسجد امام میدان نوشته شده است''
*ميدان امام (ره) درتمام اسناد داخلي و حتي در ثبت جهاني يونسكو به اين نام است و از به كاربردن هر نام ديگري بايد خودداري شود.در سند يونسكو و در فهرست جهاني با آدرس اينترنتي "‪" www.worldheridtageliste.com‬كه‌درخصوص ثبت آثار جهاني است ، اين ميدان با نام "ميدان امام اصفهان " نام برده شده است.
**''"احمد امين پور"عضو شوراي اسلامي هر اصفهان''
* عنوان "نقش جهان" كه برخي از مطبوعات به كار مي‌برند ، نام باغي در كنار ميدان امام بوده است.
**''"احمد امين پور"عضو شوراي اسلامي هر اصفهان''
*بنظر من ميدان نقش جهان نماد هنرهاي سنتي و ملي ايران است. چندي پيش يكي از دوستانم از خارج آمده بود. براي خريد سوغات به ميدان نقش جهان رفته بود اما نتوانست اثر مناسبي بخرد زيرا برخي از مغازه‌ها تعطيل شده بودند و ديگر صنايع دستي نمي‌فروختند، تعدادي هم صنايع دستي چيني عرضه مي‌كردند.»
**''حبيب درخشاني''
*« در هيچ كجاي دنيا در سايتهاي باستاني ماشين رد نمي‌شود زيرا مكانهايي براي تفكر، قدم‌زدن و تفريح است. در چنين فضاي معماري بايد به تفكر و بازديد پرداخت. در حاليكه با وجود معماري و فضاي زيباي ميدان به دليل رفت و آمد ماشينها، موتور سيكلتها، صداها و بوقهايي كه توليد مي‌شود، نمي‌توان جذب چنين زيبايي شد.»
**''حبيب درخشاني''
*« متاسفانه ميدان به اين بزرگي كه بسياري آن را با ميداني در رم مقايسه كرده‌اند، تبديل به يك پارك معمولي شده است. مردم عصرها با چراغ گاز و پتو روي چمنهاي ميدان مي‌نشينند كه منظره خوشايندي براي گردشگران نيست. درحاليكه اين ميدان نبايد به اين وضع تبديل شود. حتي درختهايي در اين ميدان كاشته‌ شده است كه مربوط به مناطق سردسيري است و اگر رشد كنند، از يكسوي ميدان نمي‌توان آنسو را ديد.»
**''حبيب درخشاني''[http://www.chn.ir/news/?Section=1&id=29869]
[[رده:اصفهان]]
[[رده:مکان‌ها]]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش