تفاوت میان نسخه‌های «حقیقت»

بدون خلاصه ویرایش
* [[کایزل]]: باید حقوق شخصی خود را با ملایمت و ادب طلب کنیم و ضمناً حقوق دیگران را نیز رعایت نماییم.
* [[کنت دوسکور]]: مشعل نبوغ، فروغ نیابد، مگر آن زمان که نور حقیقت بر آن بتابد.
* [[داستا یوسکیداستایوسکی]]: آیا ممکن است برای من چیزی خارق العاده تر از حقیقت باشد.
* [[لارشفوکو]]: انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است.
* [[گاندی]]: تنها فضیلتی که من خواهان آنم حقیقت و عدم توسل به زور است.
کاربر ناشناس