ناصرخسرو: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
* «انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس// تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت»
 
* «ايناین جهان آب روانست بر او خیره مخسب// آنچه او بود نخواهد مطلب، مست مباش»
 
* «این رشوت‌خواران فقهایند شمارا// ابلیس فقیه است گر این‌ها فقهایند»
* «نی‌نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل// این گفته بود گاه جوانی پدر مرا// [[دانش]] به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک// این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا»
 
* «نکوهش مکن چرخ نیلوفری را// برون کن ز سر باد خیره سری را// بری دان از افعال چرخ برین را// نشاید ز [[دانش]] نکوهش بری را// همی تا کند پیشه عادت همی کن// جهان مر جفا را تو مر صابری را// چو تو خود کنی اختر خویش را بد// مدار از فلک چشم نیک اختری را// اگر [[شعر|شاعری]] را تو پیشه گرفتی// یکی نیز بگرفت خنیاگری را// تو درمانی آنجا که مطرب نشیند// سزد گر ببری زبان جری را// صفت چند گویی ز شمشاد و لاله// رخ چون مه و زلفک عنبری را// به [[دانش|علم]] و به گوهر کنی مدحت آن را// که مایه است مر جهل و بد گوهری را// به نظم اندر آری دروغ و طمع را// دروغست سرمایه مرکافری را// پسندست با [[زاهد|زهد]] عمار و بوذر// کند مدح محمود مر [[عنصری بلخی|عنصری]] را// من آنم که در پای خوکان نریزم// مر ايناین قیمتی در لفظ دری را»
 
=== از رودکی تا بهار/ ۱۳۷۰ خورشیدی ===
۴۹۶

ویرایش