ظهیرالدین فاریابی: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
* «ای صفدری که در صف هیجا ترا خرد// همتای [[فیل|پیل]] [[جنگ]]ی و [[شیر]] ژیان نهاد»
 
* «بر غمم گفتی صبوری کن بلی شاید کنم// هيچ‌جاییهیچ‌جایی صبر اگر بی‌آب [[ماهی]] می‌کند»
 
* «بزرگوارا دنیا ندارد آن عظمت// که هیچ‌کس را زیبد بدان سرافرازی// شرف به فضل و [[هنر]] باشد و ترا همه هست// بدین نعیم مزور چرا همی‌نازی// ز چیست کاهل [[هنر]] را نمی‌کنی تمییز// تو نیز هم به هنر در زمانه ممتازی»
* «[[خروس]] عدل تو تا پر زده‌ست در عالم// به جای بیضه نهاده‌ست ماکیان گوهر»
 
* «خلقی ز پرتو تو چو [[پروانه]] سوختند// کس نیست کز [[حقیقت]] رويترویت نشان دهد»
 
* «در ايناین دیار بسی [[شعر|شاعران]] با[[هنر]]ند// که نور فکرت ایشان دهد به کان گوهر»
 
* «در نهانخانه طبعم بتماشا بنگر// تا ز هر زاویه‌ای عرضه دهم پنداری»
* «[[طاووس]] جان به جلوه درآید ز خرمی// گر [[طوطی]] لبت به حدیثی زبان دهد»
 
* «مگر تو بی‌خبری کاندر ايناین مقام ترا// چه دشمنان حسودند و [[دوستی|دوستان]] غیور// بکوش تا به سلامت به مأمنی برسی// که راه سخت مخوف است و منزلی بس دور»
 
* «نشسته در دل و چشم ملوک هیبت او// چنانکه صولت [[شراب|می]] در [[طبیعت]] مخمور»
۴۹۶

ویرایش