شاهین: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱۰ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
* «[[گنجشک]] با باز پرید افتاد و ماتحتش درید.»
 
* «نكندنکند باز [[موش]] مرده شكارشکار» ''[[سنایی]]''
* «[[کبوتر]] با کبوتر باز با باز// کند همجنس با همجنس پرواز»
== شاهین در اشعار فارسی ==
 
* «با [[کبوتر]]، باز كیکی شد هم‌نفس// كیکی شود هم‌راز، عنقا با [[مگس]]»
** ''[[مولوی]]''
 
 
* «برون ز کنج قناعت منه تو پای طلب// که مرغ خانگی ایمن بود ز چنگل باز»
** ''[[کمال‌الدينکمال‌الدین اسماعیل]]''
 
* «بسان بازم کش بداری اندر بند// شکار پیش تو آرد چو بازیابد پر»
** ''[[سعدی]]''
 
* «به موبد چنان گفت دهقان سغد// كهکه برناید از خانه باز جغد»
** ''[[فردوسی]]''
 
** ''[[سنایی]]''
 
* «تفکر کن در ايناین معنی تو در شاهین و [[مرغابی]]// گریزان است این از آن و آن بر این ظفر دارد»
** ''[[ناصرخسرو]]''
 
* «چنان به یک ره میزان عدل شد طیار// که میل سوی [[کبوتر]] نمی کند شاهین»
** ''[[کمال‌الدينکمال‌الدین اسماعیل]]''
 
* «چو شاهین باز ماند از پریدن// ز[[گنجشک|گنجشكشگنجشکش]] لگد بايدباید چشیدن»
** ''[[نظامی]]''
 
** ''[[نظامی]]''
 
* «شهپر [[زاغ]] و زغن زیبای قید و صید نیست// ايناین کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند»
** ''[[حافظ]]''
 
۴۹۶

ویرایش