دارودسته‌های نیویورکی: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
ربات:تصحيح ي و ک
جز
جز (ربات:تصحيح ي و ک)
'''دار ودسته هايهای نيويوركينیویورکی''' فيلميفیلمی ساخته مارتينمارتین اسكورسيزياسکورسیزی سال 2002
 
*اسمت چیه؟
-آمستردام هستی ؟ من هم نیویورک هستم.
 
*'''آقايآقای توييتتوییت''':در هر شرایطی ظاهر قانون باید حفظ بشه...خصوصا وقتی که نقض میشه.
 
*'''بيلبیل كاتينگکاتینگ''': من و کشیش والان...عین هم بودیم.فقط اعتقاداتمون فرق میکرد...منو نکشت.مرد بزرگی بود.خیلی بزرگ...ولی من آخرش با یه قلب پر از کینه رفتم سراغش .چشمم رو درآورده بود و من هم خونش رو...واقعا تنها مردیه که مرگش ارزش یادآوری رو داره.
 
*'''بيلبیل كاتينگکاتینگ''': پدر من جونش رو داد تا این کشور به انجا برسه.و من بگذارم چند تا ایرلندی آشغال بیان توش؟..
 
*'''بيلبیل كاتينگکاتینگ''':رفیقت، نمیتونه تو چشمم نگاه کنه این ویژگی جالبی نیست.
'''تونيتونی''':هیچکس نمیتونه بیل،اونم وقتی که بازی میکنی.
 
*'''بيلبیل كاتينگکاتینگ''':خیابان های مارگاری،کراس،دویل،جذارن و لیتل واتل.هر کدوم از این خیابان ها یک انگشت من هستن و وقتی دستم رو ببندم می شه مشت.و میتونم هر وقت خواستم این مشت رو بزنم به شما.
 
* '''تونيتونی''':اگه کلاه به سر ها اینجا ببیننمون بیچاره مون میکنن!
 
'''آمستردام''':اگه دهنت رو نبندی خودم این کار رو میکنم!
 
*'''بيلبیل كاتينگکاتینگ''':تو رو خدا نگاه کنین،پسر پدر والان منو نجات داد تا آخرش خودش بکشتم.
 
*خدا رو شکر که وطن پرست میمیرم.
۴۹۶

ویرایش